χˤurχˤúllin ákːon
NOUN
тот, кто любит поесть, обжора; glutton, gormandizer
 
Morphology:
GENDER: IV
Sg: Pl:
ABS: χˤurχˤúllin ákːon Click to hear the sound χˤurχˤúllin ákːommul Click to hear the sound
ERG: χˤurχˤúllin ákːonni Click to hear the sound χˤurχˤúllin ákːommulčaj Click to hear the sound
LOC: χˤurχˤúllin ákːonnit Click to hear the sound