χˤilíbχˤi
NOUN
1. раствор из глины и воды, наносят поверх штукатурки; mortar made of water and clay, put over plaster
 
2. каша из толокна (дацIон, см.) и кислого молока; porridge made of dac'on (see) and sour milk
 
Morphology:
GENDER: IV
Sg: Pl:
ABS: χˤilíbχˤi Click to hear the sound χˤilíbχˤitːu Click to hear the sound
ERG: χˤilíbχˤili Click to hear the sound χˤilíbχˤitːaj Click to hear the sound
LOC: χˤilíbχˤilit Click to hear the sound