χˤurχˤú
NOUN
живот; stomach, belly
IDIOM
inχːín χˤurχˤú
сушеный желудок коровы, в котором хранили масло / dried stomach of a cow where people used to keep butter
 
Morphology:
GENDER: III
Sg: Pl:
ABS: χˤurχˤú Click to hear the sound χˤurχˤútːu Click to hear the sound
ERG: χˤurχˤúli Click to hear the sound χˤurχˤútːaj Click to hear the sound
LOC: χˤurχˤúlit Click to hear the sound