hékɬ'əna
NOUN
вещь; thing

jell-ejbu-tːu-b
this-3.EMPH-ATR-3.SG

hekɬ'əna
thing(IV)[SG.NOM]

e<b>di-li
<III.SG>be.PAST-CVB

jamu-m
this-III.SG

noˤš
horse(III)[SG.NOM]

Неважная вещь была эта лошадь (т. 10, 40).
This horse was no big deal (text 10, 40).

χitːa
then

a<b>ti-s
<III.SG>let.go-INF

a<r>k'u-li
<II.SG>force.PFV-CVB

χabar
story(III)[SG.NOM]

jamu-r
this-II.SG

ɬːonnol
woman(II)[SG.NOM]

etːi-tːu-t
become.PAST.IV.SG-ATR-IV.SG

hekɬ'əm-mi-n
thing(IV)-OBL.SG-GEN

Затем эту женщину заставили рассказать о том, что случилось (т. 11, 70).
Then they made this woman tell what happened(тext 11, 70).
 
Morphology:
GENDER: IV
Sg: Pl:
ABS: hékɬ'əna Click to hear the sound hékɬ'əmmul Click to hear the sound
ERG: hékɬ'ənni Click to hear the sound hékɬ'əmmulčaj Click to hear the sound
LOC: hékɬ'ənnit Click to hear the sound